Câu hỏi Tự Luận

Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng d1 và d2 biết |

Câu hỏi:

Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng

d1

Bạn đang xem: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng d1 và d2 biết |

d2

biết:

❶ 

d1:x+y+1=0,d2:2x+2y+3=0

❷ 

d1:3xy+1=0,d2:4xy+1=0

❸ 

d1:x+2y+1=0,d2:x+4y+3=0

d1:2x+3y+1=0,d2:4x+6y+2=0

Trong trường hợp cắt nhau, hãy tìm tọa độ giao điểm.

Xem lời giải

Trả lời:

❶ Ta có :

d1:y=x1

d2:y=x32

Suy ra

d1||d2

 vì

a=a

 và

bb

.

❷ Ta có:

d1:y=3x+1

d2:y=4x+1

Suy ra

d1

 cắt

d2

vì 

aa

❸ Ta có:

d1:y=12x12

d2:y=14x34

Suy ra

d1

 cắt

d2

 vì 

aa

❹  Ta có:

Suy ra

d1

 trùng

d2

 vì

a=a

 và 

b=b

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!