Câu hỏi Tự Luận

Viết các tỉ số sau dưới dạng tỉ số của hai số nguyên 1. 4(4/5) : 2,2; 2. (66 2/3)% |

Câu hỏi:

Viết các tỉ số sau dưới dạng tỉ số của hai số nguyên

1.

Bạn đang xem: Viết các tỉ số sau dưới dạng tỉ số của hai số nguyên 1. 4(4/5) : 2,2; 2. (66 2/3)% |

445:2,2

2. 

6623%

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!