Câu hỏi Trắc nghiệm

Ví dụ dưới đây là từ đồng âm hay từ đa nghĩa?Sáng nay em bị va vào chân bàn và giờ chân đang rất đau. |

Câu hỏi:

Ví dụ dưới đây là từ đồng âm hay từ đa nghĩa?

Sáng nay em bị va vào chân bàn và giờ chân đang rất đau.

Bạn đang xem: Ví dụ dưới đây là từ đồng âm hay từ đa nghĩa?Sáng nay em bị va vào chân bàn và giờ chân đang rất đau. |

Xem lời giải

Trả lời:

Ví dụ trên là từ đa nghĩa vì chân người là nghĩa gốc và chân bàn là nghĩa chuyển.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!