Câu hỏi Trắc nghiệm

Ví dụ dưới đây là từ đồng âm hay từ đa nghĩa?Sáng nay em bị va vào chân bàn và giờ chân đang rất đau. |

Câu hỏi:

Ví dụ dưới đây là từ đồng âm hay từ đa nghĩa?

Sáng nay em bị va vào chân bàn và giờ chân đang rất đau.

Bạn đang xem: Ví dụ dưới đây là từ đồng âm hay từ đa nghĩa?Sáng nay em bị va vào chân bàn và giờ chân đang rất đau. |

Xem lời giải

Trả lời:

Ví dụ trên là từ đa nghĩa vì chân người là nghĩa gốc và chân bàn là nghĩa chuyển.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!