Câu hỏi Trắc nghiệm

Về văn xuôi, Ta-go không đề cập đến lĩnh vực nào? |

Câu hỏi:

Về văn xuôi, Ta-go không đề cập đến lĩnh vực nào?

Xem lời giải

Trả lời:

Đối với văn xuôi, Ta-go đề cập đến các vấn đề xã hội, chính trị, giáo dục.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!