Câu hỏi Trắc nghiệm

Về văn xuôi, Ta-go không đề cập đến lĩnh vực nào? |

Câu hỏi:

Về văn xuôi, Ta-go không đề cập đến lĩnh vực nào?

Xem lời giải

Trả lời:

Đối với văn xuôi, Ta-go đề cập đến các vấn đề xã hội, chính trị, giáo dục.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!