Câu hỏi Tự Luận

Vẽ ra phái ngoài tam giác ABC các tam giác ABD vuông cân tại B |

Câu hỏi:

Vẽ ra phái ngoài tam giác ABC các tam giác ABD vuông cân tại B, ACE vuông cân tại C. Gọi M là trung điểm của DE. Hãy xác định dạng của tam giác BMC.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Vẽ ra phái ngoài tam giác ABC các tam giác ABD vuông cân tại B |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!