Câu hỏi Tự Luận

Vẽ ra phái ngoài tam giác ABC các tam giác ABD vuông cân tại B |

Câu hỏi:

Vẽ ra phái ngoài tam giác ABC các tam giác ABD vuông cân tại B, ACE vuông cân tại C. Gọi M là trung điểm của DE. Hãy xác định dạng của tam giác BMC.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Vẽ ra phái ngoài tam giác ABC các tam giác ABD vuông cân tại B |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!