Câu hỏi Trắc nghiệm

Văn bản nào dưới đây không phải của Hoàng Trung Thông? |

Câu hỏi:

Văn bản nào dưới đây không phải của Hoàng Trung Thông?

Xem lời giải

Trả lời:

Chuyện cổ nước mình là bài thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!