Câu hỏi Trắc nghiệm

Văn bản nào dưới đây không phải của Hoàng Trung Thông? |

Câu hỏi:

Văn bản nào dưới đây không phải của Hoàng Trung Thông?

Xem lời giải

Trả lời:

Chuyện cổ nước mình là bài thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!