Câu hỏi Trắc nghiệm

Văn bản Chịsẽgọiembằngtên là tác phẩm của nước nào? |

Câu hỏi:

Văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên là tác phẩm của nước nào?

Xem lời giải

Trả lời:

Đây là sáng tác của nước Mỹ.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!