Câu hỏi Trắc nghiệm

Văn bản Chịsẽgọiembằngtên là tác phẩm của nước nào? |

Câu hỏi:

Văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên là tác phẩm của nước nào?

Xem lời giải

Trả lời:

Đây là sáng tác của nước Mỹ.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!