Câu hỏi Trắc nghiệm

Văn bản Chịsẽgọiembằngtên được NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2018, đúng hay sai? |

Câu hỏi:

Văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên được NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2018, đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

Văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên được NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2018.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!