Câu hỏi Trắc nghiệm

Văn bản Chịsẽgọiembằngtên được kể theo ngôi kể nào? |

Câu hỏi:

Văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên được kể theo ngôi kể nào?

Xem lời giải

Trả lời:

Văn bản được kể theo ngôi thứ nhất nhân vật xưng “tôi”.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!