Câu hỏi Trắc nghiệm

Văn bản Chịsẽgọiembằngtên được kể theo ngôi kể nào? |

Câu hỏi:

Văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên được kể theo ngôi kể nào?

Xem lời giải

Trả lời:

Văn bản được kể theo ngôi thứ nhất nhân vật xưng “tôi”.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!