Câu hỏi Trắc nghiệm

Văn bản Chịsẽgọiembằngtên có nội dung viết về tình cảm gia đình, đúng hay sai? |

Câu hỏi:

Văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên có nội dung viết về tình cảm gia đình, đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

Văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên có nội dung viết về tình cảm gia đình cụ thể là tình cảm của hai chị em.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!