Câu hỏi Trắc nghiệm

Từ nhiều nghĩa là gì? |

Câu hỏi:

Từ nhiều nghĩa là gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Từ nhiều nghĩa là từ có từ 2 nghĩa trở lên

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!