Câu hỏi Trắc nghiệm

Từ nhiều nghĩa là gì? |

Câu hỏi:

Từ nhiều nghĩa là gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Từ nhiều nghĩa là từ có từ 2 nghĩa trở lên

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!