Câu hỏi Trắc nghiệm

Từ nào dưới đây không phải là từ có nghĩa chuyển của từ mắt? |

Câu hỏi:

Từ nào dưới đây không phải là từ có nghĩa chuyển của từ mắt?

Xem lời giải

Trả lời:

Mắt biếc là từ được hiểu theo nghĩa gốc

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!