Câu hỏi Trắc nghiệm

Từ nào dưới đây không phải là từ có nghĩa chuyển của từ mắt? |

Câu hỏi:

Từ nào dưới đây không phải là từ có nghĩa chuyển của từ mắt?

Xem lời giải

Trả lời:

Mắt biếc là từ được hiểu theo nghĩa gốc

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!