Câu hỏi Trắc nghiệm

Từ nào dưới đây không có nghĩa chuyển |

Câu hỏi:

Từ nào dưới đây không có nghĩa chuyển

Xem lời giải

Trả lời:

Từ đồng hồ không có nghĩa chuyển

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!