Câu hỏi Trắc nghiệm

Từ nào dưới đây có thể chuyển nghĩa được? |

Câu hỏi:

Từ nào dưới đây có thể chuyển nghĩa được?

Xem lời giải

Trả lời:

 Từ lá có thể chuyển nghĩa được, trong các từ như lá lách, lá phổi, lá thép…

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!