Câu hỏi Trắc nghiệm

Từ nào dưới đây có thể chuyển nghĩa được? |

Câu hỏi:

Từ nào dưới đây có thể chuyển nghĩa được?

Xem lời giải

Trả lời:

 Từ lá có thể chuyển nghĩa được, trong các từ như lá lách, lá phổi, lá thép…

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!