Câu hỏi Tự Luận

Tứ giác ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo, ACAB=6 |

Câu hỏi:

Tứ giác ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo, ACAB=6, OA=8, OB=4, OD=6. Tính độ dài AD.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tứ giác ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo, ACAB=6 |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!