Câu hỏi Tự Luận

Tứ giác ABCD có góc B = 90 độ, AB = 4 cm, BC = 3 cm, CD = 12 cm |

Câu hỏi:

Tứ giác ABCD có

B^=90°

, AB = 4 cm, BC = 3 cm, CD = 12 cm, AD = 13 cm. Tính diện tích tứ giác ABCD.

Bạn đang xem: Tứ giác ABCD có góc B = 90 độ, AB = 4 cm, BC = 3 cm, CD = 12 cm |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!