Câu hỏi Tự Luận

Tứ giác ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của CD, CD, O là giao |

Câu hỏi:

Tứ giác ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của CD, CD, O là giao điểm của AE, DF; OA = 4OE,

OD=23OF

. Chứng minh rằng ABCD là hình bình hành.

Bạn đang xem: Tứ giác ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của CD, CD, O là giao |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!