Câu hỏi Tự Luận

Tứ giác ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của CD, CD, O là giao |

Câu hỏi:

Tứ giác ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của CD, CD, O là giao điểm của AE, DF; OA = 4OE,

OD=23OF

. Chứng minh rằng ABCD là hình bình hành.

Bạn đang xem: Tứ giác ABCD có E, F theo thứ tự là trung điểm của CD, CD, O là giao |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!