Câu hỏi Tự Luận

Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự lần lượt là trung điểm của AB |

Câu hỏi:

Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự lần lượt là trung điểm của AB, BD, DC, CA. Tìm điều kiện của tứ giác ABCD để EFGH là hình vuông.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự lần lượt là trung điểm của AB |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!