Câu hỏi Tự Luận

Tứ giác ABCD có B và C nằm trên đường tròn có đường kính là AD |

Câu hỏi:

Tứ giác ABCD có B và C nằm trên đường tròn có đường kính là AD. Tính độ dài CD biết rằng AD=8, AB=BC=2.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tứ giác ABCD có B và C nằm trên đường tròn có đường kính là AD |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!