Câu hỏi Tự Luận

Tứ giác ABCD có AC vuông góc và bằng BD. Các điểm E, F, G, H |

Câu hỏi:

Tứ giác ABCD có AC vuông góc và bằng BD. Các điểm E, F, G, H theo thứ tự chia trong các cạnh AB, BC, CD, DA theo tỉ số 1 : 2. Chứng minh rằng EG = FH và EG vuông góc FH.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tứ giác ABCD có AC vuông góc và bằng BD. Các điểm E, F, G, H |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!