Câu hỏi Tự Luận

Tứ giác ABCD có AC vuông góc và bằng BD. Các điểm E, F, G, H |

Câu hỏi:

Tứ giác ABCD có AC vuông góc và bằng BD. Các điểm E, F, G, H theo thứ tự chia trong các cạnh AB, BC, CD, DA theo tỉ số 1 : 2. Chứng minh rằng EG = FH và EG vuông góc FH.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Tứ giác ABCD có AC vuông góc và bằng BD. Các điểm E, F, G, H |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!