Câu hỏi Trắc nghiệm

Từ đồng âm và từ đa nghĩa là một loại từ, đúng hay sai? |

Câu hỏi:

Từ đồng âm và từ đa nghĩa là một loại từ, đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

Từ đồng âm và từ đa nghĩa là 2 loại từ hoàn toàn khác nhau.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!