Câu hỏi Trắc nghiệm

Từ đồng âm và từ đa nghĩa là một loại từ, đúng hay sai? |

Câu hỏi:

Từ đồng âm và từ đa nghĩa là một loại từ, đúng hay sai?

Xem lời giải

Trả lời:

Từ đồng âm và từ đa nghĩa là 2 loại từ hoàn toàn khác nhau.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!