Câu hỏi Trắc nghiệm

Từ “cổ chai” có phải từ có nghĩa chuyển của từ “cổ” không? |

Câu hỏi:

Từ “cổ chai” có phải từ có nghĩa chuyển của từ “cổ” không?

Xem lời giải

Trả lời:

Từ cổ chai là nghĩa chuyển của từ cổ theo phương thức ẩn dụ

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!