Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong văn nghệ, Hoàng Trung Thông nổi tiếng với vai trò nào? |

Câu hỏi:

Trong văn nghệ, Hoàng Trung Thông nổi tiếng với vai trò nào?

Xem lời giải

Trả lời:

Hoàng Trung Thông nổi tiếng nhất với vai trò nhà thơ

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!