Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong văn nghệ, Hoàng Trung Thông nổi tiếng với vai trò nào? |

Câu hỏi:

Trong văn nghệ, Hoàng Trung Thông nổi tiếng với vai trò nào?

Xem lời giải

Trả lời:

Hoàng Trung Thông nổi tiếng nhất với vai trò nhà thơ

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!