Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong văn bản Nhữngcánhbuồm, từ láy nào diễn tả hình ảnh của cha xuất hiện trên cát? |

Câu hỏi:

Trong văn bản Những cánh buồm, từ láy nào diễn tả hình ảnh của cha xuất hiện trên cát?

Xem lời giải

Trả lời:

Câu thơ: Bóng cha dài lênh khênh.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!