Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong văn bản Nhữngcánhbuồm, từ láy nào diễn tả hình ảnh của cha xuất hiện trên cát? |

Câu hỏi:

Trong văn bản Những cánh buồm, từ láy nào diễn tả hình ảnh của cha xuất hiện trên cát?

Xem lời giải

Trả lời:

Câu thơ: Bóng cha dài lênh khênh.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!