Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên, người chị có thái độ như thế nào đối với em trai mình? |

Câu hỏi:

Trong văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên, người chị có thái độ như thế nào đối với em trai mình?

Xem lời giải

Trả lời:

Người chị có thái độ ghét bỏ em.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!