Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên, người chị có thái độ như thế nào đối với em trai mình? |

Câu hỏi:

Trong văn bản Chị sẽ gọi em bằng tên, người chị có thái độ như thế nào đối với em trai mình?

Xem lời giải

Trả lời:

Người chị có thái độ ghét bỏ em.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!