Câu hỏi Tự Luận

Trong tứ giác ABCD, gọi A’, B’, C’, D’ thứ tự là trọng tâm của |

Câu hỏi:

Trong tứ giác ABCD, gọi A’, B’, C’, D’ thứ tự là trọng tâm của các tam giác BCD, ACD, ABD, ABC. Chứng minh rằng AA’, BB’, CC’, DD’ bốn đường thẳng  đồng quy.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Trong tứ giác ABCD, gọi A’, B’, C’, D’ thứ tự là trọng tâm của |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!