Câu hỏi Tự Luận

Trong tam giác ABC, đường phân giác AD chia cạnh đối diện thành |

Câu hỏi:

Trong tam giác ABC, đường phân giác AD chia cạnh đối diện thành các đoạn thẳng BD = 2 cm, DC = 4 cm. Đường trung trực của AD cắt đường thẳng BC ở K. Tính độ dài KD.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Trong tam giác ABC, đường phân giác AD chia cạnh đối diện thành |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!