Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong không gian Oxyz, đường thẳng d: A M(2;-1;0) |

Câu hỏi:

Trong không gian Oxyz, đường thẳng d:

x=2+3ty=14tz=5t

 đi qua điểm nào sau đây?

Bạn đang xem: Trong không gian Oxyz, đường thẳng d: A M(2;-1;0) |

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!