Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong không gian Oxy, điểm M(3;4;-2) thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau? |

Câu hỏi:

Trong không gian

Oxyz

, điểm

Bạn đang xem: Trong không gian Oxy, điểm M(3;4;-2) thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau? |

M3;4;2

 thuộc mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!