Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong không gian Oxy, cho mặt cầu (S): (x-1)^2+(y+2)^2 . |

Câu hỏi:

Trong không gian

Oxyz

, cho mặt cầu 

Bạn đang xem: Trong không gian Oxy, cho mặt cầu (S): (x-1)^2+(y+2)^2 . |

S:x12+y+22+z52=9

. Tìm tọa độ tâm của mặt cầu 

S.

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!