Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong các từ đồng âm, các nghĩa của các từ này hoàn toàn không liên quan đến nhau. |

Câu hỏi:

Trong các từ đồng âm, các nghĩa của các từ này hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Xem lời giải

Trả lời:

Ví dụ:

Cô ấy được điểm chín (chín: chỉ một con số).

Cánh đồng bát ngát lúa chín (chín: lúa đến lúc thu hoạch).

->Hai nghĩa không liên quan đến nhau.

=>Nhận định trên là đúng.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!