Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong các từ đồng âm, các nghĩa của các từ này hoàn toàn không liên quan đến nhau. |

Câu hỏi:

Trong các từ đồng âm, các nghĩa của các từ này hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Xem lời giải

Trả lời:

Ví dụ:

Cô ấy được điểm chín (chín: chỉ một con số).

Cánh đồng bát ngát lúa chín (chín: lúa đến lúc thu hoạch).

->Hai nghĩa không liên quan đến nhau.

=>Nhận định trên là đúng.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!