Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong bài thơ Nhữngcánhbuồm, người con đã đề nghị mượn thứ gì để đi khám phá thế giới? |

Câu hỏi:

Trong bài thơ Những cánh buồm, người con đã đề nghị mượn thứ gì để đi khám phá thế giới?

Xem lời giải

Trả lời:

Cậu bé đã ngỏ ý mượn buồm trắng để đi xa.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!