Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong bài thơ Nhữngcánhbuồm, khi nghe con bước, lòng cha đã có tâm trạng gì? |

Câu hỏi:

Trong bài thơ Những cánh buồm, khi nghe con bước, lòng cha đã có tâm trạng gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Trong bài thơ Những cánh buồm, khi nghe con bước, lòng cha đã vui phơi phới.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!