Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong bài thơ Nhữngcánhbuồm, khi nghe con bước, lòng cha đã có tâm trạng gì? |

Câu hỏi:

Trong bài thơ Những cánh buồm, khi nghe con bước, lòng cha đã có tâm trạng gì?

Xem lời giải

Trả lời:

Trong bài thơ Những cánh buồm, khi nghe con bước, lòng cha đã vui phơi phới.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!