Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong bài thơ, em bé trò chuyện với những ai? |

Câu hỏi:

Trong bài thơ, em bé trò chuyện với những ai?

Xem lời giải

Trả lời:

– Phần 1: (Từ đầu đến “xanh thẳm”): Cuộc trò chuyện của em bé với mây và mẹ- Phần 2: (Còn lại): Cuộc trò chuyện của em bé với sóng và mẹ.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!