Câu hỏi Trắc nghiệm

Trong bài thơ, em bé trò chuyện với những ai? |

Câu hỏi:

Trong bài thơ, em bé trò chuyện với những ai?

Xem lời giải

Trả lời:

– Phần 1: (Từ đầu đến “xanh thẳm”): Cuộc trò chuyện của em bé với mây và mẹ- Phần 2: (Còn lại): Cuộc trò chuyện của em bé với sóng và mẹ.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!