Câu hỏi Tự Luận

Trên một bản đồ, khoảng cách giữa hai điểm A và B là 12 cm. Khoảng cách |

Câu hỏi:

Trên một bản đồ, khoảng cách giữa hai điểm A và B là 12 cm. Khoảng cách giữa hai điểm ấy trên thực tế là 60 km. Tính tỉ lệ xích của bản đồ.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Trên một bản đồ, khoảng cách giữa hai điểm A và B là 12 cm. Khoảng cách |

Trả lời:

Ta có 60 km = 6000000 cm.

Tỉ lệ xích của bản đồ là:

T=126000000=1500000

 hay 1 : 50000

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!