Câu hỏi Tự Luận

Trên một bản đồ, khoảng cách giữa hai điểm A và B là 12 cm. Khoảng cách |

Câu hỏi:

Trên một bản đồ, khoảng cách giữa hai điểm A và B là 12 cm. Khoảng cách giữa hai điểm ấy trên thực tế là 60 km. Tính tỉ lệ xích của bản đồ.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Trên một bản đồ, khoảng cách giữa hai điểm A và B là 12 cm. Khoảng cách |

Trả lời:

Ta có 60 km = 6000000 cm.

Tỉ lệ xích của bản đồ là:

T=126000000=1500000

 hay 1 : 50000

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!