Câu hỏi Tự Luận

Trên hình bên có hai đường tròn (M;2cm) và (N;3cm) cắt đoạn |

Câu hỏi:

Trên hình bên có hai đường tròn (M;2cm) và (N;3cm) cắt đoạn thẳng MN lần lượt tại I, K. Biết MN=8cm. Tính MI, NK

Xem lời giải

Bạn đang xem: Trên hình bên có hai đường tròn (M;2cm) và (N;3cm) cắt đoạn |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!