Câu hỏi Tự Luận

Trên hình bên có hai đường tròn (A;2cm) và (B;3cm) cắt nhau tại C, D |

Câu hỏi:

Trên hình bên có hai đường tròn (A;2cm) và (B;3cm) cắt nhau tại C, D, AB=4cm. Đường tròn tâm A cắt đoạn thẳng AB tại M. Tính 

AC,BC,AD,BD

Bạn đang xem: Trên hình bên có hai đường tròn (A;2cm) và (B;3cm) cắt nhau tại C, D |

Xem lời giải

Trả lời:

C, D thuộc đường tròn (A;2cm) nên AC = 2cm và AD = 2cm

C, D thuộc đường tròn (B;3cm) nên BC = 3 cm và BD = 3cm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!