Câu hỏi Tự Luận

Trên hình bên có hai đường tròn (A;2cm) và (B;3cm) cắt nhau tại C, D |

Câu hỏi:

Trên hình bên có hai đường tròn (A;2cm) và (B;3cm) cắt nhau tại C, D, AB=4cm. Đường tròn tâm A cắt đoạn thẳng AB tại M. M có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

Xem lời giải

Bạn đang xem: Trên hình bên có hai đường tròn (A;2cm) và (B;3cm) cắt nhau tại C, D |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!