Câu hỏi Tự Luận

Trên cạnh guyền CB của tam giác vuông ABC, lấy điểm D sao cho |

Câu hỏi:

Trên cạnh guyền CB của tam giác vuông ABC, lấy điểm D sao cho CD= CA. Gọi E là điểm đối xứng với D qua C

1. Chứng minh rằng các tam giác ABD và EBA đồng dạng.

Bạn đang xem: Trên cạnh guyền CB của tam giác vuông ABC, lấy điểm D sao cho |

2. Gọi BC = a, AC = b, AB = c. So sánh

a2

với 

b2+c2

mà không dùng định lí Pitago

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!