Câu hỏi Tự Luận

Trên cạnh BC của hình vuông ABCD cạnh 6, lấy điểm E sao cho BE = 2 |

Câu hỏi:

Trên cạnh BC của hình vuông ABCD cạnh 6, lấy điểm E sao cho BE = 2. Trên tia đối của tia CD lấy điểm F sao cho CF = 3. Gọi M là giao điểm của AE và BF. Tính 

AMC^

Bạn đang xem: Trên cạnh BC của hình vuông ABCD cạnh 6, lấy điểm E sao cho BE = 2 |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!