Câu hỏi Tự Luận

Tổng các góc của một đa giác n cạnh trừ đi góc A của nó bằng 570 độ |

Câu hỏi:

Tổng các góc của một đa giác n cạnh trừ đi góc A của nó bằng

570°

. Tính n và 

Bạn đang xem: Tổng các góc của một đa giác n cạnh trừ đi góc A của nó bằng 570 độ |

A^

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!