Câu hỏi Tự Luận

Tổng các góc của một đa giác n cạnh trừ đi góc A của nó bằng 570 độ |

Câu hỏi:

Tổng các góc của một đa giác n cạnh trừ đi góc A của nó bằng

570°

. Tính n và 

Bạn đang xem: Tổng các góc của một đa giác n cạnh trừ đi góc A của nó bằng 570 độ |

A^

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!