Câu hỏi Tự Luận

Tính tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng 1. 48dm và 5m2 2. 40 phút |

Câu hỏi:

Tính tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng

1. 48dm và 5

Bạn đang xem: Tính tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng 1. 48dm và 5m2 2. 40 phút |

m2

2. 40 phút và

313

giờ

Xem lời giải

Trả lời:

1. Ta có 5

m2

= 500

dm2

.

Do đó tỉ số và tỉ số phần trăm của 48

dm2

và 5

m2

48:500=48500:12125=0,096=9,6%

2. Ta có

313

 giờ = 200 phút.

Do đó tỉ số và tỉ số phần trăm của 40 phút và

313

 giờ là

40:200=40200=15=20%

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!