Câu hỏi Tự Luận

Tính tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng 1. 48dm và 5m2 2. 40 phút |

Câu hỏi:

Tính tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng

1. 48dm và 5

Bạn đang xem: Tính tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng 1. 48dm và 5m2 2. 40 phút |

m2

2. 40 phút và

313

giờ

Xem lời giải

Trả lời:

1. Ta có 5

m2

= 500

dm2

.

Do đó tỉ số và tỉ số phần trăm của 48

dm2

và 5

m2

48:500=48500:12125=0,096=9,6%

2. Ta có

313

 giờ = 200 phút.

Do đó tỉ số và tỉ số phần trăm của 40 phút và

313

 giờ là

40:200=40200=15=20%

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!