Câu hỏi Tự Luận

Tính tỉ số phần trăm của hai đại lượng: 1. 45 m và 0,72 km. 2. 0,54 tấn và 72 kg |

Câu hỏi:

Tính tỉ số phần trăm của hai đại lượng:

1. 45 m và 0,72 km.

Bạn đang xem: Tính tỉ số phần trăm của hai đại lượng: 1. 45 m và 0,72 km. 2. 0,54 tấn và 72 kg |

2. 0,54 tấn và 72 kg.

Xem lời giải

Trả lời:

1. Ta có 0,72 km = 720 m.

Do đó tỉ số phần trăm của 45 m và 0,72 km là

45 : 720 = 0,0625 = 6,25%.

2. Ta có 0,54 tấn = 540 kg.

Do đó tỉ số phần trăm của 0,54 tấn và 72 kg là

540 : 72 = 7,5 = 750%.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!