Câu hỏi Tự Luận

Tính tỉ số phần trăm của hai đại lượng: 1. 45 m và 0,72 km. 2. 0,54 tấn và 72 kg |

Câu hỏi:

Tính tỉ số phần trăm của hai đại lượng:

1. 45 m và 0,72 km.

Bạn đang xem: Tính tỉ số phần trăm của hai đại lượng: 1. 45 m và 0,72 km. 2. 0,54 tấn và 72 kg |

2. 0,54 tấn và 72 kg.

Xem lời giải

Trả lời:

1. Ta có 0,72 km = 720 m.

Do đó tỉ số phần trăm của 45 m và 0,72 km là

45 : 720 = 0,0625 = 6,25%.

2. Ta có 0,54 tấn = 540 kg.

Do đó tỉ số phần trăm của 0,54 tấn và 72 kg là

540 : 72 = 7,5 = 750%.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!