Câu hỏi Tự Luận

Tính tỉ số của hai số 1. 48 và 500 2. 0,54 và 1 7/20 |

Câu hỏi:

Tính tỉ số của hai số

1. 48 và 500

Bạn đang xem: Tính tỉ số của hai số 1. 48 và 500 2. 0,54 và 1 7/20 |

2. 0,54 và 

1720

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!