Câu hỏi Tự Luận

Tính giá trị của các biểu thức A = 3a cos 0 độ + b sin 90 độ – a |

Câu hỏi:

Tính giá trị của các biểu thức

  1. A=3acos00+bsin900a
  2. B=4a2sin24503(atan450)2+(2acos450)2
Xem lời giải

Bạn đang xem: Tính giá trị của các biểu thức A = 3a cos 0 độ + b sin 90 độ – a |

Trả lời:

1. 

A=3a+ba=2a+b

2. 

B=4a2.2223a2+2a.222=2a23a2+2a2=a2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!