Câu hỏi Tự Luận

Tính giá trị của biểu thức A = (a^2 sin 90 độ – b^2 cos 0 độ) |

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức 

A=a2sin900b2cos00acot450b2acot900

Bạn đang xem: Tính giá trị của biểu thức A = (a^2 sin 90 độ – b^2 cos 0 độ) |

Xem lời giải

Trả lời:

Ta có 

A=a2b2ab=a+b

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!