Câu hỏi Tự Luận

Tính giá trị của biểu thức A = (a^2 sin 90 độ – b^2 cos 0 độ) |

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức 

A=a2sin900b2cos00acot450b2acot900

Bạn đang xem: Tính giá trị của biểu thức A = (a^2 sin 90 độ – b^2 cos 0 độ) |

Xem lời giải

Trả lời:

Ta có 

A=a2b2ab=a+b

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!