Câu hỏi Tự Luận

Tính giá trị của biểu thức A = 8 = cos^2 (30 độ) + 2 sin^2 (45 độ) |

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức 

A=8cos2300+2sin24503tan3600

Bạn đang xem: Tính giá trị của biểu thức A = 8 = cos^2 (30 độ) + 2 sin^2 (45 độ) |

Xem lời giải

Trả lời:

Ta có: 

A=8322+222333=34

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!