Câu hỏi Tự Luận

Tính giá trị của biểu thức: A = 1,5 – (2/3).(2/9 + 1/6) |

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức: 

A=1,523:29+16

Bạn đang xem: Tính giá trị của biểu thức: A = 1,5 – (2/3).(2/9 + 1/6) |

Xem lời giải

Trả lời:

Ta có:

A=1,523:29+16=3223:718=3223.187=32127=314

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!