Câu hỏi Tự Luận

Tính độ dài đường trung tuyến AM của tam giác ABC có AB=4cm |

Câu hỏi:

Tính độ dài đường trung tuyến AM của tam giác ABC có AB=4cm, AC=6cm, 

A^=120°

Bạn đang xem: Tính độ dài đường trung tuyến AM của tam giác ABC có AB=4cm |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!